Στοιχεία Εταιρείας

 • Επωνυμία: ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 • Κατηγορία: Δημόσια & Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
 • Αντικείμενο: Τεχνική Εταιρεία
 • ΑΦΜ: 998788135
 • ΔΟΥ: Α Λάρισας
 • ΑΡΜΑΕ: 60320/31/Β/06/08
 • Αριθμός ΓΕΜΗ: 27053140000
 • Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 10, ΤΚ 41222, Λάρισα
 • Τηλέφωνο: 2410-530934
 • Fax: 2410-530944
 • Email: dorikhate@gmail.com